Szanowni Państwo,

Subject: Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo,
Skierowali mnie poinformować, że rząd postanowił zapłacić odszkodowanie z usd450,000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy dolarów) dla biznesu i pieniędzy, które stracił podczas realizacji swojego dziedzictwa lub płatności kontraktu. Jestem Generalny Inspektor Policji Ghana policji – Program Mohammed Ahmed Alhassan.This jest sponsorowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Należy pamiętać, twoja nazwa została krótkie wymieniony jako jeden z beneficjentów na tej kompensacji wysiłku. Jesteś zobowiązany po otrzymaniu tego maila wysłać następujące informacje jak stwierdza poniżej weryfikacji danych. Twój pilnej uwagi w tej kwestii przyczyni się do ułatwienia swoje papiery szybko.
1. Imię i nazwisko:
2. Pełny adres:
3. Telefon komórkowy nie ma:
4. Kopia dowodu osobistego
5. Proszę dołączone dowody jakiegokolwiek dokumentu, który jest prawdziwy dowód można stracił pieniądze, takich jak płatności i innych wpływów ewentualne.
Dzięki
Mohammed Ahmed Alhassan
Generalny Inspektor Policji Ghanie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dear ,
I was directed to inform you that the Government has resolved to pay you a compensation of usd450,000 (Four hundred and fifty thousand dollars) for the business and money you lost while pursuing your inheritance or contract payment. Am the Inspector General of Police of the Ghana Police Service–Mohammed Ahmed Alhassan.This program is sponsored by the United Nations. Please note your name was short listed as one of the beneficiaries on this compensation exercise. You are required upon receipt of this mail to send the following information as states below for verifications of your data. Your urgent attention in this matter would help to facilitate your papers speedily.
1. Full name:
2. Full address:
3. Mobile phone no:
4. Copy of your identity card
5. Please attached evidence of any document that proof you is real lost money such as payment receipts and other if any.
Thanks
Mohammed Ahmed Alhassan
Inspector General of Police of the Ghana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.