Sprawa pilna – Polskapresse

Subject: Sprawa pilna – Polska presse
(po myślniku może wystąpić również nazwa innej firmy)
Dotyczy:
Nasz nr sprawy : 46670
Nr dłużnika: 2020-00-22-6-0213922
Aktualne zadłużenie:  149,16 PLN
Dzien dobry
Proszę o przesłanie potwierdzenia wpłaty powyższej należności zwrotnie na email lub na numer faksu 32-0044263
Zestawienie należności:
Nr faktury
Data
Termin zapłaty
Kwota
Odsetki
Koszty
Łącznie
FVS2015/0007460/BPO
2015-06-22
2015-06-30
168,30
Saldo
2015-06-18
130,58 PLN
0,00
163,68 PLN
Z poważaniem,
InkassoPlus sp. z o. o.
Polskapresse4725pdf.zip
Polskapresse9014pdf.pdf-.exe
 Informację o tym, że e-maile są próbą wyłudzenia znajdziemy też na stronie rzekomego nadawcy: www.inkasso-plus.pl